Raf Sistemleri İçine Girilebilen Raflama  

Kod : İçine Girilebilen Raflama

İçine Girilebilen Raflama

İçine girilebilen raflama sistemi, en iyi çözümü sunan sistemidir. Bu sistem ile minimum miktarda yer kullanýlarak maximum kapasite depolama sağlanmaktadır. Özellikle çok fazla miktardaki aynı ürünü depolamak için uygun olan bu sistem, en uç kısmına katdar gidilebilen forkliftlerin kullanımıyla yükleme ve boşaltmayı kolaylaþtırır. Bütün ürünlere anında eriþim mümkün olmamasına raðmen forkliftin içine girebildiği raflama sistemi modern depolar için büyük önem taşır. Zemindeki klavuz raylar dikey taşıyıcı ayakları korur ve forklift için klavuzluk yapar. İçine girilebilen raflama iki şekilde kullanılır. Tek taraflı yükleme ve boşaltma, çift taraflı yükleme ve boşaltma birbirinden bağımsız olarak yapılır.


ÜRÜNLERİMİZDEN